personen

jonkheer mr. Assuerus Vegelin van Claerbergen

geboren: 1735
overleden: 1820

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 228.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 393 en II, 273.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 21.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 360.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 21-03-1763 - 12-01-1789
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 13-01-1789 - 15-03-1792
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag als gevolg van patriotse sympathieën.

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 - 07-08-1795
anderen met deze aanstelling...