personen

Ulbe Aylva van Burmania

geboren: 1680
overleden: 12-08-1762

opmerkingen

Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1702-1721.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 33.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 156.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 330.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 17-02-1701 - 13-01-1702
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 26-10-1702 - 01-05-1704
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1704 - 30-04-1707
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1707 - 16-02-1710
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1713 - 30-04-1719
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1719 - 10-02-1722
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...