personen

mr. Johannes Linthorst Homan

geboren: 22-05-1758 te Vries
overleden: 22-06-1847 te Vries

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 115.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 50 (1964) 247.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Vries
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Departementaal Gerechtshof (Etstoel) van Drenthe (1802-1811)
van: 09-09-1802 - 19-01-1805
anderen met deze aanstelling...

Legde zelf de post neer.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Wester Eems
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Drenthe (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1842
namens: Vries, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (voor juni 1843).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Drenthe (1814-1861)
van: 03-11-1814 - 18-01-1842
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.