personen

dr. Johan Hovius

geboren: 1639
overleden: 1678

lid Vroedschap van Hoorn (1662 - 1676).

opmerkingen

Persoonsgegevens: in weerwil van wat de onder 'bronnen' genoemde auteurs vermelden, zal Hovius niet in 1676, maar in 1678 zijn overleden, omdat hij pas in dat jaar zowel werd opgevolgd als secretaris van de Admiraliteit in het Noorderkwartier als in de Generaliteits-Rekenkamer.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 142.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1495.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 67.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 22-11-1665 - 04-03-1668
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-12-1672 - 26-05-1675
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-12-1675 - 1678
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-05-1676 - 1678
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 14 november (zie 'opmerkingen').