personen

dr. Cornelis Langereis

geboren: ca. 1685
overleden: 31-03-1745

lid Vroedschap van Den Briel (1716 - 1745).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 4 en

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1012.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-04-1729 - 19-03-1732
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...