personen

Pieter Jacobsz. Pols

geboren: -
overleden: 26-10-1647

lid Vroedschap van Edam (1627 - 1647).

bronnen voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 4.

Waterlands archief Oud archief Edam, inv. nr. 65d, lijst van vroedschappen voorin (zonder f. nummer).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 02-12-1636 - 19-11-1638
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1640 - 30-04-1642
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 12-09-1646 - 26-10-1647
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Afwijkende aanvangsdatum omdat de opvolger van Keetman, Houttuijn, niet compareerde (Van Meghelen, zie institutionele toelichting). Beƫindigd door overlijden.