personen

Philip Jacob baron Brakell

geboren: 1734
overleden: 1808

lid Vroedschap van Veere ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 502.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-07-1754 - 08-08-1757
namens: Zeeland, Veere
anderen met deze aanstelling...

De lijst 'De algemeene rekenkamer in de Nederlanden' (zie institutionele toelichting) geeft onjuist eindjaar 1788.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 28-03-1757 - 1795
namens: Zeeland, Veere
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland.