personen

Jan Symonsz. Soutmaet

Ook bekend als Jan Symonsz. Soutman.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Hoorn (1599 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 63.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-04-1602 - 07-06-1604
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Lijst Schutte (zie institutionele toelichting) geeft voornaam 'Claes'.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 15-04-1606 - 10-06-1608
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...