personen

dr. Jacob ten Brink

geboren: 1690
overleden: 10-09-1757

lid Raad van Deventer (1716 - 1757).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 631.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 109-110 en II, 187-190.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 177.

Schilder, K., Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen 1984) 32.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1728 - 30-04-1735
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1737 - 30-04-1740
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-07-1746 - 30-04-1747
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Deze functie niet in Schilder (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1753 - 10-09-1757
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.