personen

Wilhem Willink

geboren: 1750
overleden: 1841

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XII, 91.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 36 (1950) 370.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 87.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commissaris
instelling: Amortisatiekas (Mortificatiekas)
van: 12-05-1807 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 -
anderen met deze aanstelling...