personen

Claas Jacobsz. Backer

geboren: -
overleden: 1725

lid Vroedschap van Medemblik (1714 - 1725).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 20-04-1717 - 04-04-1718
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-05-1720 - 10-05-1722
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...