personen

jonkheer mr. Frans Beelaerts van Blokland

geboren: 09-06-1775 te Dordrecht
overleden: 03-04-1844 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 283.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 108.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 296.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raad-auditeur
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 30-05-1812
anderen met deze aanstelling...
functie: substituut-procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 30-01-1815
anderen met deze aanstelling...

Te 's-Gravenhage.

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 31-01-1815 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 03-04-1844
anderen met deze aanstelling...