personen

Adriaen Cornelisz. van Stockum

Ook bekend als Adriaen Cornelisz. Stockman.

geboren: ca. 1587
overleden: 01-10-1659

lid Vroedschap van Gorinchem (1634 - 1659).

opmerkingen

Vroedschap: einde tussen 1655 en 1659; het meest waarschijnlijk is in het jaar van overlijden 1659.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 67v.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 36 (1982) 231.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-04-1642 - 02-05-1645
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...