personen

Frans van Scheltema

geboren: -
overleden: 02-11-1653

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 319 en II, 214.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 02-05-1616 - 16-04-1618
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...