personen

Volkier Sloet tot Oldhuis

geboren: 1634
overleden: 1669

lid Ridderschap van Overijssel (1659 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1635, Mensema 1634.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 523.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-06-1665 - 08-06-1668
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...