personen

Wibrand Fockesz. Coycker

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-04-1677 - 26-03-1679
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1681 - 12-04-1683
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 02-05-1683 - 12-11-1684
namens: Steden, Stavoren
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 20-01-1686 - 29-04-1686
namens: Steden, Stavoren
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1689 - 30-04-1691
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 22-05-1691 - 20-04-1693
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) geeft voor de periode 1692-1694 benoeming van 'J. van Heemstra', waarvoor geen commissie werd aangetroffen. De Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit (zie institutionele toelichting) geeft Julius Schelto van Aitzema van 1693-1694; om die reden wordt hier voor Coycker het eindjaar 1693 aangehouden.