personen

Willem Willemsz. Houtkooper

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Enkhuizen (1625 - 1666).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1632 - 30-04-1640
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Zat hoogstwaarschijnlijk zonder onderbreking de gehele vermelde periode; de vroedschapsresoluties van Enkhuizen (geraadpleegd wegens een hiaat in de commissieboeken van de Staten-Generaal) bevatten althans geen andere benoemingen in deze periode.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1649 - 30-04-1651
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1652 - 30-04-1657
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.