personen

Georg Jordens

geboren: 1667
overleden: 28-10-1736

lid Raad van Deventer (1691 - 1736).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 578.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 106-110 en II, 187-188.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 04-06-1696 - 04-05-1699
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-05-1711 - 31-05-1714
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Door Streng (zie institutionele toelichting) onjuist aan Rudolf Jordens toegekend.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1718 - 30-04-1719
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1720 - 30-04-1721
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1722 - 30-04-1723
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1724 - 30-04-1725
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1728 - 30-04-1729
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1732 - 30-04-1733
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-05-1734 - 06-05-1735
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...