personen

dr. Dirc Adriaensz. van Leyden van Leeuwen

Ook bekend als Theodoricus van Leyden van Leeuwen.

geboren: 1548
overleden: 21-04-1596

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Riemer en Vreede geven afwijkende overlijdensdatum 20 april.
Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 456.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 248.

Vreede, G.W., 'Hooge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland', Jaarboekje van de regterlijke magt in het Koningrijk der Nederlanden 1 (1839) 3-56 (achterin gebonden, met nieuwe nummering), aldaar 36.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 10-02-1582 - 30-09-1591
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 30-09-1591 - 21-04-1596
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 20 april (zie opmerkingen).