personen

Hendrik Hendriksz. Hagedoorn

geboren: 1740
overleden: 10-12-1796

lid Raad van Deventer ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 743.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-04-1791 - 30-05-1792
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...