personen

Jan Codde van de Burgh

geboren: 1676
overleden: 1739

lid Vroedschap van Enkhuizen (1730 - 1739).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 03-1733 - 05-1735
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum uit lijst in Rijksarchief in Noord-Holland (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 17-05-1736 - 30-04-1738
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum uit lijst in Rijksarchief in Noord-Holland (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 15-05-1739 - 1739
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.