personen

dr. Adriaen Cornelisz. Jonghknecht

geboren: -
overleden: 1679

lid Vroedschap van Enkhuizen (1656 - 1679).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-01-1660 - 07-03-1662
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-03-1668 - 31-01-1669
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.