personen

Hobbe van Aylva

geboren: 1582
overleden: 14-06-1645

opmerkingen

Overig: was grietman van Baarderadeel 1610-1639.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 57.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 260.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-03-1631 - 03-03-1635
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1639 - 09-03-1641
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1645 - 14-06-1645
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.