personen

dr. Salomon van Echten

geboren: 1643
overleden: 11-05-1728

lid Vroedschap van Haarlem (1670 - 1680). lid Vroedschap van Haarlem (1687 - 1728).

opmerkingen

Vroedschap: beƫindiging 1680 wegens benoeming tot ontvanger van de gemenelandsmiddelen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 117.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-05-1689 - 12-05-1692
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1695 - 30-04-1698
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...