personen

Gerrit van Echten tot Relaer

geboren: -
overleden: 24-02-1719

lid Ridderschap van Overijssel (1666 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 541.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1683 - 12-05-1687
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...