personen

Gerard Cornelisz. van der Laen

geboren: 1552
overleden: 1635

lid Vroedschap van Haarlem (1588 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 10 (1915) 263.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 86 (1969) 326.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1602 - 30-04-1604
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 13 mei.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1604 - 30-04-1608
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 15 juni.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1608 - 30-04-1611
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 2 mei.