personen

dr. Johan Huyssen

heer van Cattendijke en Zoutelande, Warendijk, Monsterhoek tot Godschalksoord.

geboren: 1566
overleden: 14-03-1634

opmerkingen

Buitenlandse adelstitels: Franse riddertitel door Koning Lodewijk XIII 1610, door Koning Jacobus I van Engeland in adelstand verheven 1617.
Heerlijkheden: verwerving Monsterhoek tot Godschalksoord 1612.
Overig: was pensionaris van Goes.

bronnen voor de persoonsgegevens

Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. bew. door Antheun Janse (Den Haag 2005) XXI-XXVI.

Lyst der edele mogende heeren gecommitteerde raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.d., z.p.) 15.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 1081.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 12 (1914) 400.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 27-04-1591 - 14-03-1634
namens: Goes
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-05-1592 - 1592
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (op gelijke commissie als Van der Warck en Cromstrien, blijkens een brief van de Staten van Zeeland van 9 mei). Volgt Van der Warck op.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-06-1594 - 02-11-1594
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Zeeland 4 juni). Volgde Van der Warck op.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 13-08-1597 - 14-03-1634
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 14-05-1598 - 1598
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering.

functie: raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 14-01-1599 - 12-1605
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot president-raadsheer.

functie: president-raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 12-1605 - 14-03-1634
anderen met deze aanstelling...

Promotie na het overlijden van Anthonie Taymont, blijkens resolutie van de Staten-Generaal van 23 december 1605. Beëindigd door overlijden.