personen

Alexander Bentinck

heer van Aller.

geboren: 1548
overleden: 1582

bronnen voor de persoonsgegevens

Japikse, N., 'Onafhankelijksdag (26 Juli 1581)', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5e reeks, I (1913) 213-240, aldaar 237.

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 28 en 290.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 361.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 295.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 26-10-1578 -
namens: Arnhem
anderen met deze aanstelling...

Eed 20 december 1579. [Overleden in 1582.]