personen

Adolf Otto van Raesfelt tot de Pol

geboren: 1696
overleden: 18-04-1769

lid Ridderschap van Overijssel (1724 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 660.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-06-1729 - 27-04-1732
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 17-11-1733 - 09-05-1735
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1743 - 01-11-1744
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...