personen

Maarten Pietersz. Verwerf

geboren: -
overleden: 1638

lid Vroedschap van Gouda (1603 - 1638).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1619 - 30-04-1622
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Door Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) ten onrechte gecommitteerde wegens Schoonhoven genoemd. Opgevolgd door Van der Dussen (Delft).