personen

dr. Gerard Pauw

heer van Heemstede en Rietwijk en Rietwijkeroord, Buttinge, Zandvoort.

Ook bekend als Gerard Hoeufft.

geboren: -
overleden: 05-04-1729

lid Vroedschap van Haarlem (1721 - 1729).

opmerkingen

Persoonsgegevens: zoon van Johan Diederik Hoeufft.
Heerlijkheden: verwerving 1704.

bronnen voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 40 (1942) 526.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1723 - 30-04-1726
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...