personen

jonkheer Johan Adriaan van Egmond van de Nijenburg

heer van Petten en Nolmerban, Schoorl en Camp, den Engh.

geboren: 1675
overleden: 1728

lid Vroedschap van Alkmaar (1713 - 1728).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving Schoorl en Camp 1722.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 19.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 145.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 31-01-1715 - 22-01-1717
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-11-1721 - 02-01-1724
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-01-1726 - 09-01-1728
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...