personen

Jean-Baptiste-Denis Després

geboren: -
overleden: -

bron voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 108.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris politieke correspondentie (secrétaire des commandements)
instelling: Kabinet van de Koning van Holland
van: 07-1806 - 02-10-1807
anderen met deze aanstelling...