personen

Arend Sloet

geboren: 1590
overleden: 1644

lid Raad van Kampen (1620 - 1644).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 462.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 287

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 10-10-1623 - 25-07-1629
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvang 1624.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1630 - 31-03-1633
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-06-1633 - 28-10-1635
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. Schilder (zie institutionele toelichting) geeft deze functie niet (neemt waarschijnlijk aan dat naamgenoot Arend Sloet tot Nijerwal, leefjaren 1583-1656, die namens de ridderschap zit van 1631-1633, ook nog in de periode 1633-1635 zit).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1642 - 1644
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging waarschijnlijk door overlijden, vóór 26 maart (zie de 'bijzonderheden' bij zijn opvolger Gerrit van Santen).