personen

dr. Amelis van den Bouchorst

geboren: -
overleden: 1602

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen geeft afwijkend jaar van overlijden 1603.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1482.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 459.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 24-06-1593 - 1602
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden, mogelijk in 1603 (zie opmerkingen).