personen

Rutger van Haersolte

geboren: 1701
overleden: 10-08-1776

opmerkingen

Overig: was grietman van Barradeel 1753-1776.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 181 en II, 120.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 22.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1760 - 11-02-1761
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-03-1767 - 20-11-1771
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...