personen

Hessel Lywesz. Aysma

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Leeuwarden ( - 1597).

opmerkingen

Overig: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 165, maar zonder leefjaren.

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 275.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-06-1586 - 1586
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...