personen

dr. Johan van den Brande

geboren: -
overleden: 28-03-1673

opmerkingen

Persoonsgegevens: was secretaris van Middelburg (1657-1670).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage VI.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 25-07-1670 - 28-03-1673
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 8 augustus. Beƫindigd door overlijden.