personen

dr. Albert Assinck

geboren: 1662
overleden: 08-1726

lid Raad van Zwolle (1694 - 1722). lid Raad van Zwolle (1724 - 1726).

opmerkingen

Persoonsgegevens: volgens Caspar van Heel, 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel (Zwolle 1993) 54, eindigde de zitting van Assinck in Gedeputeerde Staten van Overijssel op 25 augustus 1726. Van Doorninck en Algemeen Nederlandsch Familieblad geven echter overlijdensdatum 23 augustus.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 10 (1893) 78.

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 586.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 557-559.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 12-05-1705 - 03-05-1708
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1715 - 27-05-1716
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-05-1717 - 26-06-1718
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1724 - 31-10-1724
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1726 - 25-08-1726
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden, mogelijk op 23 augustus (zie opmerkingen).