personen

mr. Abraham Gevers

heer van Noord-Nieuwland.

geboren: 1762
overleden: 1818

opmerkingen

Overig: op 8 april 1799 werd Gevers benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Schelde en Maas, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 89.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Nieuwersluis
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: commissaris
instelling: Commissarissen der Bataafse Posterijen
van: 06-12-1802 - 20-05-1807
anderen met deze aanstelling...

Op 29 april 1805 in deze functie gecontinueerd.

functie: membre
instelling: Corps LĂ©gislatif
van: 19-02-1807 - 11-1813
namens: Bouches-de-la-Meuse
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 21-09-1807 - 30-07-1810
namens: Maasland
anderen met deze aanstelling...