personen

Cornelis Koel

geboren: 1727
overleden: 1787

lid Vroedschap van Purmerend (1753 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 235.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 31-03-1780 - 19-03-1783
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1783 - 30-04-1785
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1787 - 1787
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...