personen

Paulus Jansz. Ennema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1626 - 19-03-1629
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-02-1654 - 01-04-1655
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...