personen

dr. Jan Pan

geboren: 1735
overleden: -

lid Vroedschap van Medemblik (1765 - 1795).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 234.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1773
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1776 - 30-04-1779
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 02-03-1781 - 17-04-1783
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 31-03-1785 - 25-04-1787
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...

De lijst Schutte (zie institutionele toelichting) geeft (blijkens de vroedschapsresoluties van Medemblik) onjuist aanvangsjaar 1786.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-01-1789 - 27-04-1791
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-03-1793 - 1795
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...