personen

Abraham van Bramen

geboren: -
overleden: 1656

lid Vroedschap van Den Briel (1633 - 1656).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 2 en 285.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 25-07-1650 - 30-04-1654
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.