personen

dr. Hendrik Duikink

geboren: -
overleden: 1781

lid Raad van Deventer (1743 - 1781).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Dumbar vermeldt Duikink nog in 1782 onder de schepenen van Deventer, maar waarschijnlijk is hij overleden vóór 7 december 1781.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 682.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 189-193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1758 - 30-04-1759
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1765 - 30-04-1766
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1768 - 30-04-1769
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-05-1781 - 1781
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 7 december 1781.