personen

Lycklama

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1779 - 11-02-1782
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...