personen

dr. Anthony Blok

geboren: 1737
overleden: 16-12-1821

lid Vroedschap van Enkhuizen (1776 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 136.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Saaltink, H.W., 'Bernardus Blok, een rebelse regent', Holland 19 (1987) 233-245, aldaar 244.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-12-1787 - 09-12-1789
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1790 - 30-04-1793
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1793 - 30-01-1795
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...