personen

mr. Rutger Jan comte (empire) Schimmelpenninck

geboren: 31-10-1761 te Deventer
overleden: 15-02-1825 te Amsterdam

opmerkingen

Adelstitel: comte 1811.
Overig: in juli 1806 bedankte Schimmelpenninck voor het hem conform de constitutie aangeboden presidentschap van het Wetgevend Lichaam.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 106.

Azimi, V., Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire 1800-1814 (Parijs, 2000) 255.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 208.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 108.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1225.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 63.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 39.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1544.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Amsterdam-XIV
anderen met deze aanstelling...
functie: raadpensionaris
instelling: Raadpensionaris
van: 29-04-1805 - 04-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: sénateur
instelling: Sénat Conservateur
van: 30-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-19-1815 - 15-02-1825
anderen met deze aanstelling...