personen

dr. Hendrik Georgesz. d' Acquet

geboren: 1692
overleden: 22-12-1769

lid Veertigraad van Delft (1732 - 1769).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Algemeen Nederlandsch Familieblad geeft afwijkende overlijdensdatum 28 in plaats van 22 december.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 97.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 220.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 235.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 29-01-1755 - 30-04-1758
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 05-05-1761 - 12-04-1768
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...