personen

Olphert Barentsz.

geboren: ca. 1577
overleden: 1633

lid Vroedschap van Hoorn (1611 - 1633).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar geeft afwijkend jaar van overlijden 1640, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1631. Uit de zittingstermijn als gedeputeerde ter Staten-Generaal, en de aanvang van zijn opvolger in dat college echter, komt 1633 (zoals in De Nederlandsche Leeuw) als het meest aannemelijke jaar van overlijden naar voren.
Vroedschap: het eindjaar is gebaseerd op het jaar van overlijden, zie echter onder 'Persoonsgegevens'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 70.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 4 (1886) 4.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 131.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-06-1619 - 09-06-1621
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 04-07-1623 - 25-05-1625
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 23-05-1625 - 06-05-1628
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-05-1628 - 03-08-1631
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1631 - 1633
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar gebaseerd op overlijden (zie echter opmerkingen).